11.03.2011

Idag har flere jordskælv og en 10 meter høj tsunami ramt Japan og mange mennesker er omkommet, tilskadekomne eller har overværet at deres hjem og deres by er blevet totalskadet. Derfor beder jeg for dem af hele mit hjerte. Vis jeres næstekærlighed og smid hvad I har i hænderne og bed en bøn for Japan, og for landene der vil blive ramt af samme slags naturkatastrofer i de kommende dage. Bed til Gud om at de får styrke til at komme igennem det mareridt de nu står i og at de vil få den hjælp som behøves. Tak.

Kære Gud.
Jeg beder dig, hjælp Japanerne. Hjælp med at få den hjælp som at de behøver og giv dem det håb, som de har brug for, for at overleve og hjælpe til hvor de kan. Giv dem styrke the at overkomme de forfærdelige oplevelser som kommer til at fylde deres liv den næste tid og hjælp dem med at klare deres tab og den sorg som de føler over det/dem som at de har mistet. Jeg beder jeg, fri de overlevende for mere smerte og beskyt dem og deres familier indtil alt falder på plads derovre igen. Amen.

Pas på jer selv alle sammen og bed en bøn for de mennesker i nød, også selvom at I ikke tror på nogen Gud. Tænk hvis at det var jer eller jeres kære der stod i samme situation. Så ville I også påskønne at nogen bedte for jeres liv.

..and in English:

Today Japan was hit by series of massive earthquakes and followed by a 10 meter tsunami. Loads of people have died, loads are hurt and tons of people have seen their own home and city being destroyed. That's why I ask all of you around the world to stop whatever you're doing and say a prayer for the Japanese people and for all the other countries who are going to be hitted by the earthquakes in the next few days. So please do like I do, take a minute or two and pray for them with me. Pray to God, let them have the help they need and give them hope to survive another day. Thank you.

Dear God.
I beg you to help the Japanese people. Help them to get the help they need. Give them the hope they need to survive and help where they can. Give them strength to overcome the horrible experiences that will fill up their life for the next weeks and help them to cope with their loses and sorrow. Please free the survivors for more pain and keep them safe with their family until everythings in place again. Amen.

Take care of yourselves and say a prayer for the people who suffers, even those of you that don't believe in any God. Imagine that it was yourself and your friends and family who was trap in that kind of situation. Then I think you would appreciate if someone would say a prayer for you.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar